Everything leads to One

"Personal views of a dying traveller"

Milik Allah...

18/10/09
al-an'am ayat ke 17
dan jika Dia menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yahng dapat menghilangkannya selain Dia, Dan jika ia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

al-an'am ayat ke 32
Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Tidakkah kamu mengerti?

al-an'am ayat ke 39
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah (dalam kesesatan) niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

al-an'am ayat ke 49
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, akan ditimpa azab kerana mereka selalu berbuat fasik (berbuat dosa).

al-an'am ayat ke 59
Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

coretan penulis untuk kali ini:
Maka inilah kesucian al-quran yang ingin aku coretkan buat tatapan makluk Tuhan (Allah). Inilah hasil penghayatanku pada suatu pagi. Moga hidup dan matiku dirahmati Tuhan. sesingguhnya aku telah melihat kebenaran dalam kehidupan. Maka aku pohon kepadaMu Tuhan agar diberi sebuah ketenangan. amin.

No comments:

Post a Comment